Zpět na hlavní stránku

Genealogie  Místopis  Církevní dějiny  Přepsáno  pro Vás
(c) Alois Sassmann
Kdy byla uzákoněna příjmení, aneb oprava tradovaných omylů Osedlí na panství Štěkeňském roku 1654 – 1676 Bohoslužby u utrakvistů
(konec 15. - poč. 17.st.)
Černokostelecký Montezuma
Rod, život a dílo
Hanse Sassmanna
Osedlí na panství Libějovice, Čichtice a Těšínov 1654 – 1676 Kališnický kněz Václav Porcius Vodňanský
O židovských příjmeních..
Kniha posledního soudu Osedlí panství Horažďovice
roku 1654 – 1676
Utrakvistický řád služeb božích
r. 1616
Spis pamětní  ... okresního zastupitelstva hlubockého
Tomas Jaksch

Rodopisná revue
Jihočeská genealogieVánoce, Svatvečer, Christnacht v N. Hradech a okolních vsích ALIANCE ŘÁDŮ SV. JANA JERUZALÉMSKÉHO Židé v Bechyni a na okrese
Dr. Arnošt Chleborád
Velikonoce na Novohradsku Židi v Čechách
Studie F. Teplého z r. 1935
Hořepník .. .Sága jednoho rodu - Prusíkové