zpět na úvod

Osedlí panství Horažďovice roku 1654 – 1676

První český pozemkový katastr pochází z prvních let po zakončení válek třicetiletých z let 1653 až 1654 a zahrnoval celé Čechy i s Kladskem, které k Čechám jako hrabství patřilo do roku 1742. Poválečná edice tohoto katastru, nazývaná Rulla, či také Rolla má toto panství popsáno na fol. 258 v I.díle Rully, kraje Prácheňského, jak tento kraj v době té se nazýval podle hradu Práchně v jižních Čechách. Rulla měla četné nedostatky a tak bylo roku 1676 přikročeno k revisitaci její, při čemž hospodáři z roku 1654 byli opsáni jako první, nový hospodáři z roku 1676 jako druzí. Rozsah osívaných lánů byl udáván zlomkem, při revisitaci už strychy a věrtely. Byly zde přičiněny poznámky o vyhoření, spustnutí, neb opuštění gruntu, což mělo za následek, že berně byla polehčena na několik let, než se z ohně hospodář zotaví. K panství Horažďovice patřilo X vsí.

(Fol.87 originalu kraje Prácheňského)
Horažďovice město

5/16 Kateřina Losová – Martin Štekl 22 starý řezník
5/16 Anna Malínská vdova – táž 17 a druhý její dům na rynku ležící vyhořel 1747 oba
5/16 Jan Herytes – týž 47 vyhořel 1747
- Daniel Táborský – týž  vyhořel 1747
3/16 Jakub Kratochvíle – týž 17 vyhořel 1668 a 1747
1/16 Vít Zajíček – Jiřík Vyskočil 10 vyhořel 1747
1 Alžběta Hladíková – Bartoloměj Sejc 49,5 handlíř železa
1 Samuel Banda – týž 46,5 pekař
3/8 Václav Kozelský – Jan Denmarin 13 mydlář
5/16 Jiří Gregor – sirotci téhož 24
1/16 Kateřina Pšornová – Jiřík Švejcar 16
1 Matouš Křižan – Simon Velenovský 58 řezník
¼ Václav Saumerský – Anna Saumerská 10
5 / 16 Jan Martovicz – týž 27 řeník
1 Ondřej Samše – Magdalena Samšová 38 barvířka pláten
5/16 Jiřík Šípek – Matouš Beran 7,5 pekař
5/16 Tomáš Hynek – týž 20,5
1/16 Kašpar Nydot – týž dům spustlý
1/16 Jan Křenek – Jan Gregor , chudý řezník
1/16 Jan Šlechta – týž žebrá
3/8 Jakub Malkovský – Jan Malkovský řezník vyhořel 1712
3/16 Václav Rokos
3/16 Melichar Berger starý uzdař
- Pavel Banda – dům prodán židu Šťastnému
5/16 Zikmund Wittman – týž 13
sirotci Kryspachovští
5/16 Mikuláš Kozák – týž
3/8 Jan Malkovský – Václav Čípek 17 hrnčíř
7/16 Kryštof Trenský
¼ Jan Stříbrný – Magdalena Stříbrná vdova
1/16 sirotci Špalkovští – Daniel Gregor a Jan Špalek žebrák
- Jiřík Pokorný – Marta Pokorná vdova
3/16 Anna Starých – Tomáš Brepl 21 chudý mydlář
3/8 Jan Hlaváček – Pavel Truska vyhořel 1747 koželuh
1/8 Jiřík Šípek – týž
3/8 Šimon Lerch – Samuel Králíček 29 hrnčíř
3/16 Erhard Grün – týž 13
1/16 Mariána Šlechtová – Jan Kočí posel a nádeník
- Petr Markovic jen znamení dům pustý vyhořel 1712
1/8 Dorota Školová – Eva Malkovská vdova vyhořela 1712
5/16 Jan Kmoch – týž 8 krejčí bez práce
5/16 Jan Kupec – Zuzana Kupcová 10 pálí pálené
5/16 Petr Růžička – Viktorýn Růžička 8 krejčí
3/8 Valentin Hendrych – Matěj Gregor 10
1/8 Václav Čapek – Mariána Čapková 6
5/16 Jan Svoboda – týž 8 sládek žebrá
3/16 Jindřich Salava – Václav Chramosta 6 hrnčíř
1/8 Řehoř Červenka – Jiří Motl 4,5 chudý řezník
¾ Václav Suchý – Jakub Zadranický 35 šmejdíř
18 Magdalena Oppat – týž 7
¼ Dorota Protivínská – Jan Vrhal 13
1/8 David Bohdanecký – Salomena Bohdanecká 3
1/8 Lorenc Kaysler – sirotci téhož 2
5/16 Jan Jelínek 9 – týž starý kovář
1/16 Matouš Roubal – Jiřík Zahrádecký punčochář
1/16 Kateřina Millerová – Václav Křenek kožešník nedostatečný
3/8 Jan Gregor – Václav Mašek 16
5/16 Alexandr Sobotský – týž 6 pekař
- Theobald Mager – dům prodán nožíři židu
1/16 Matěj Kazda – Lidmila vdova
1/16 Ferdinand Mydlář – pohořel 1668 pak poustka
1/16 Martin Soumarský
1/16 Pavel Kramařík nádeník a 1668 pustý kdy shořel
1/8 Martin Kyslig – Alžběta Kyslinková 6 nádenice
1/8 Jan Králíček – Václav Vrkal punčochář
1/8 Jan Pot – Jan Hrbek krejčí
1/16 Jan Lesnar – týž nádeník
3/16 Jáchym Růže – týž kloboučník
1/16 Justýna Průchová – Řehoř Průcha žebrá
3/16 Václav Průcha – Václav Pitner provazník
3/8 - ----------- - Jan Hajen uzdař
¼ --------------- - Václav Lahvička kovář
3/8 -------------- - Václav Vojta 18
5/16 ------------ - Zacharyáš Hladík 12
1/8 ------------- - Martin Kratochvíle bečvář
Domy pusté jen místa se spatřují bez polí,
Pulcovský,Srubovský,Vražkovský,Kotrbovský,Pravětínský,Hostkovský,Krejčovský,Kobylkovský,Třešničkovský,Kosařovský,Svobodovský,Nádenkovský,Kvasničkovský,Dokonalýho,Pulcovský,Spolský,Fidrovský,Račkovský,Holusovský,Štefkovský,Slonovský,Solpinovský,Hrdinovský,

(fol.)
Horažďovice město - předměstí

3/16 Jan Berger – Kateřina vdova 9 vyhořel 1717
1/8 – Jan Rábský – Dorota Rábská 23
¼ Pavel Andres – Václav Táborský 6 koželuh
¼ Pavel Hruška – Kateřina Trusková 8
1/16 Pavel Formánek – Jiří Formánek 2
- Jan Řežábek dům koupila vrchnost pro kováře vyhořel 1712
¼ Tomáš Šípek 9
¼ Dorota Špitálka – Jan Červenka 10 švec
1/8 Nataniel Vlasák 4 – týž švec chudý
3/8 Jiřík Beneš – Jakub Hlaváček 9 řezník
5/16 Jan Formánek – týž 10 hrnčíř
1/8 sirotci Rožmitálští – Kateřina Rožmitálská
1/16 Václav Eliáš – jen podruh zde bydlí
1/8 Ondřej Svoboda – týž 4
- Jan Prácheňský hospodář a 1660 vyhořel
1/16 Jiří Chmel
1/16 Šimon Šlemer hospodář a 1664 vdova žebrá
1/16 Jan Dobředělej hrnčíř
1/16 Kateřina Kovářka – Pavel Wittmann
1/16 Martin Lener hospodář a bydlí zde podruh
1/16 Kateřina Lejíčková
1/8 Tomáš Eberle chudý soukeník
1/8 Jiří Levý – Lidmila vdova 1 chudá hrnčířka vyhořala 1712
3/16 Daniel Beneš – Václav Beneš 6 vyhořel 1712 hrnčíř
1/16 Václav Vojata – Václav Růžička hrnčíř
- Jan Netvík vyhořel 1668 jen zde stojí
1/16 Dorota Vltavská vdova
- Jan Řezáč hospodář a vyhořel 1668
- Jan Plaus kovář
1/8 Kryštof Kalina – Daniel Kalina
1/16 Václav Čížek
1/16 Alžběta Milotová
1/16 Jakub Červenka nádeník hluchý
1/16 Cyprián Stehlík – Dorota vdova žebrá bydlí zde podruh
1/8 Jakub Heřmanský – Pavel Hladotín šmejdíř
1/16 Marek Kočí – Mikuláš Šafanda nádeník
1/16 Jakub Kardinál – Anna Vrtalová vdova
1/16 Kateřina Dušková vdova
1/16 Matouš Průcha poselství nosí
- Václav Chramosta chalupu vrchnost koupila pro
1/16 Ondřej Pílka-
3/16 Šimon Veselý – Antonín Kardinál 5 pekař
1/8 Jan Skála 3 týž chudý soukeník
1/8 Václav Hlasitý 3 vyhořel 1742 krejčí
1/16 Václav Šiler – vyhořel 1742 nádeník
1/16 Anna Kolodějová 2
1/8 Anna Letová – Šimon Bar 3 vyhořel 1712 švec
- sirotci Kocourovští zbořený jen zdi stojí
1/16 Urban Němec – Anna vdova 5
¾ Tomáš Kalivoda a Mariána Pravětínská – Jakub Šup koželuh
- Jiří Jelínek 20 švec
- Pavel Pangrác barvíř pláten
- Šimon Malkovský 16 řezník
- Matěj Vaněrka kolář
- Anna Šenhenslová
- David Růžička
-
 (fol.)
Slatina ves

5/16 Blažej Krůta – Tomáš Holna 17
¼ Matěj Dvořák – Pavel Dvořák 10
5/16 Martin Vaněček – týž 11
5/16 Jan Skřítek – týž 14
¼ Ondřej Vyšehrad – Jakub Vyšehrad 4.5
Lidmila Skřítková chalupa gruntovní
Václav Srub podruh Pavla Dvořáka nemá chalupu


(fol.93)
Hliněný Újezdec ves

3/8 Ondřej Luskan – Vít Kolář vyhořel 1706 , 1694
¼ Ondřej Blahovec – Martin Bláha 10 vyhořel 1694
¼ Bartoloměj Bláha – 5,5 vyhořel 1694

(fol.93)
Svaté Pole ves

14 Matouš Moucha – týž 9
5/16 Jan Kotrba – týž 13
¼ Matěj Stulík – týž 9,5
1/16 Mariána Kašparová – Jan Hostek 1
1/16 Pavel Stulík – Vít Stulík

(fol.93)
Velké Hydčice ves

5/16 Vít Šatra – 21
½ Jan Sloup – Jakub Barch 24
5/16 Jan Koliš – Jiřík Koliš 22
3/8 Jakub Vitoch – týž 18
Matouš Karšík 12 hospodář 1672 se oběsil stavení zbořený
5/16 Jakub Švec – Jiřík Švec 13
5/16 Matouš Kloud – týž 14
¼ Koktovský – Matouš Kotek 10
¼ Jan Drška – Jakub Drška 7
Jan Heřman – 6 jen místo hospodář do Pačejova

(fol.99)
Malé Hydčice ves

5/16 Jan Němec – Pavel Němec 20
½ Jakub Drška – Tomáš Brůžek 21
5/16 Jan Bryzek – Tomáš Sládek 21

(fol.99)
Hliněný Újezdec ves

5/16 Ondřej Kodýdek – týž vyhořel 1692 a 1726
5/16 Jan Balík – Jan Balíček 18
3/8 Jan Holík – Josef Holík

(fol.100)
Boubín ves

5/16 Martin Hostek – Vávra Hostek
5/16 Matěj Novák – týž vyhořel 1675
5/16 Martin Kašák – týž 22
5/16 Jiří Plachý – Jakub Plachý 17 vyhořel 1675
5/16 Jan Křižan – týž 24 vyhořel 1675

(fol.97)
Veřechovy ves

5/8 Jan Žíla – týž 35
5/16 Matěj Strádal – týž 28
¼ Matěj Janda – týž 18 vyhořel 1691
Jindrovský – týž 12 jen místo

(fol.97)
Železný Újezd ves

Jan Petrovic 30 pustý 1667
1/8 Jan Čeče – Bartoloměj Čeče 3
1/8 Matěj Hadrava – týž 3
1/16 ?agdalena Borková – Jan Borek 4


(fol 97)
Borkovy pustá ves

Havelkovská zahrada 6 pustá
Dražilovská zahrada 6 pustá
Dusinovská zahrada 6 pustá

(fol.98)

Hejna ves (Hejná)

¼ Duchoslav Písař – Šebesta Písař 24 vyhořel 1720 , 1675
7/16 Ondřej Šimonovic – Václav Šimonovic 31
5/16 Matěj Šlechta – Martin Šlechta 15 vyhořel 1720 , 1675
5/16 Jan Vacek – Tomáš Vacek 18
3/8 Jan Kulišan – Matěj Kulišan 19
5/16 Tomáš Liška – Bartoloměj Liška 19 vyhořel 1675
7/16 Matěj Krliš – Jakub Krliš 22
7/16 Jan Flek – Jan Flek 22
3/8 Jan Kohout – Jakub Kohout 28 vyhořel 1675
5/16 Řehoř Kazda – Jan Kazda 16
5/16 Adam Štěpán – týž
Tomáš Sládek –
¼ Jan Karšík – Duchoslav Karšík 8 vyhořel 1720
¼ Jan Karous – Vít Karous 14
Matěj Krliš  chalupa u gruntu Jiříka Krliše je pustá

(fol.98)
Malý Bor ves

7/16 Jiří Kácha – Šimon Kácha 21 vyhořel 1673
5/16 Jakub Makrlík – Martin Makrlík 19 vyhořel 1673
5/16 Jakub Vichera – Martin Vichera 16 vyhořel 1673
3/8 Jiřík Kus – Martin Kus 21
5/16 Havel Čada – Jakub Čada 14
5/16 Řehoř Tramba – Ondej Tramba 19 vyhořel 1673
5/16 Jakub Kříž – Matěj Kříž 14
5/16 Jan Kolář – Matěj Soukup 19
Jindřich Podhorský – týž 20 hospodář 1661 zběhl
Pecourovský
Pavel Kašpa3/8 Komendovský – Ondřej Komenda 22 vyhořel 1673 osedl 1660
5/16 Brůhovský – Bartoloměj Brůha 17
3/8 Brožovský – Jakub Brož 20
Soukupovský – omylem zapsán nebyl nalezen
Pohorský neb Kuldovský 13 pustý
Bušilovská chalupa 1
¼ Špičkovská – Václav Štěpánek 15 vyhořel 1673 osedl 1664
Špičkovská chalupa 15 pustá
Hatovská pustá
Vršovská zahrada – Martin Vicher 2 pustá jen místo
Vyklouzovská pustá
Staňkovská 1 pustá
Matouše Ševce ¾
Trambovská chalupa na grunt Trambovský dosud pustá
Jana Tkalce ¾ pustá
- Matěj Šašek 15 osedl 1660
- Jakub Hejman 15 osedl 1659

(fol.100)
Týnec ves

3/8 Ondřej Hlaváč – Jan Hlaváč
5/16Václav Smetana – Jiřík Smetana 19
5/16 Jakub Janeček – Jan Janeček 21
¼ Marek Kyselo – Bartoloměj Kyselo 9
1/8 Jan Marek – Václav Vaněček 6
¼ Havel Čada – Jakub Čada 9
 
(fol.99)
Smrkovec ves

5/16 Jakub Štěpánek – Jan Štěpánek 22 vyhořel 1708
½ Prokop Rybáček – Pavel Rybáček 23
5/16 Václav Hejna – Dorota vdova 20 vyhořel 1708
5/16 Václav Žitník – Matouš Žitník 21
3/8 Matěj Krliš – Jan Krliš 22
3/8 Tomáš Novák – Jakub Novák 21 vyhořel 1708
5/16 Jiřík Mlynář – týž mlýn o 1 kole

(fol.101)
Břežany ves

7/16 Pavel Suk – Jakub Suk 19
7/16 Václav Chaluše 21 – týž
5/16 Jakub Pavlas – Pavel Pavlas
5/16 Tomáš Prchal – Václav Prchal 20
¼ Ondřej Nováček – Kašpar Nováček 20
3/8 Václav Žitník – Tomáš Žitník 21
Václav Petras – Anna vdova 20 stará a chudá neosívá
3/8 Václav Hejtman – Václav Hejtman jun. 21
3/8 Jiřík Bobek – Matouš Bobek 20
3/8 Pavel Doubek – Jan Doubek 20
Tomáš Galaška – Kříž Kalaška 21
5/1 Pavel Probošt – Petr Probošt 21
3/8 Václav Hladký – Ondřej Hladký 20
¼ Ondřej Vraný – Matěj Vraný 11 vyhořel 1675
¼ Jan Roubil – Matouš Roubil 15 vyhořel 1675
¼ Václav Lahvička – týž vyhořel 1675
¼ Jiří Bureš – Václav Bureš 11
¼ Tomáš Štěpán – Jan Štěpán 11
¼ Adam Zábranský – Daniel Zábranský 16
¼ Petr Linka – Matouš Linka 10 vyhořel 1693
5/16 Pavel Šašek – Jakub Šašek 20
¼ Jakub Láně – týž 15
¼ Matouš Smrha – Petr Smrha 12
5/16 Jan Rezek – Jiřík Rezek 20
5/16 Hladkýho – Matěj Havlíček 20 osedl 1663
Mužičkovský – nenalézá se zde při vizitaci
¼ Šimon Straka – Anna Straková 8 vyhořel 1693
1/8 Jan Chalupník – Kateřina Chalupníkvá 2
¼ Jakub Hudeček – Matouš Hudeček 7
- Řehoř Krejčí

(fol.102)
Velešice ves

5/16 Václav Duda – Tomáš Duda 16
5/16 Šimon Hlaváč – dorota vdova 16
3/8 Jiřík Košťálek – Řehoř Košťálek
¼ Jan Novák – týž 11
¼ Václav Síla – Tomáš Síla 16
5/16 Tomáš Vraný – Jakub Vraný 16
5/16 Jan Baše – Matěj Baše 16
¼ Jan Průchovský – Tomáš Průha 16
Jan Volek 2 roku 1669 pustý hospodář zběhl
1/16 Jan Vyklouz 1 pro stáří jen nádeníkem
1/16 Matěj Borek – Mariána vdova 1
1/16 Havel Chalupník – Jiří Chalupník
Jan Kolář
Šimon Sojka – Šimon Simandl 15 str.(3/8) vyhořel 1731
Pavel Stojkoza – Florián Stojkoza 25 str.(1/2) vyhořel 1707
Jan Kuba – Vít Kuba 20 str.(3/4)
Martin Zíka – Tomáš Zíka 30 str.
Vít Turek – týž (1/2)
Martin Janutka – Matěj Janutka 17str.
Vít Klompfar – Jiřík Klompfar 24  str.vyhořel 1721
Martin Špelech – Jakub Němec? 12 str.(3/8)  vyhořel 1721
Bartoloměj Hlouška – Havel Hlouška 20 str.(1/2) vyhořel 1721
Jan Jickal – Jiřík Jickal 24 str.(1/2)
Jiřík Kubičků – Matouš Kubičků 22 str.(3/8)
Jan Kolář – pustý bez hospodáře
Houzanovská zahrada – pustá bez hospodáře

(fol.103)
Týřovice ves

5/16Tomáš Kilián 12 – týž vyhořel 1705
5/16 Havel Branný – Pavel Branný 14 vyhořel 1690
5/16 Matěj Branný – Jan Branný 15 vyhořel 1690
¼ Ondřej Plíček – Ondřej Flíček 6 vyhořel 705
¼ Jakub Staněk – týž
¼ Lahvičkovská chalupa – Šimon Lahvička 6 osedl 1660

(fol.104)
Třebomyslice ves

¼ Tomáš Chalupný – Matěj Chalupný 14
¼ Jan Divoký – Jiřík Divoký 14 vyhořel 1720 , 1673

(fol.104)
Olšany ves

Prokeš Hořejší – 90 hospodář 1672 vahořel 1695
¼ Jan Hromadník – Martin Hromadník 16 vyhořel 1695
Jan Míka – Matěj Míka 9 vyhořel 1695 , 1710
3/8 Jan Prokop – Pavel Prokop 21 vyhořel 1695 , 1710
¼ Tomáš Macsaur – Jakub Masaur 8 vyhořel 1695
¼ Vavřinec Šíma – Pavel Šíma 15
¼ Václav Krčmář – Vavřinec Krčmář 9 vyhořel 1710
1/8 Adam Bureš – Vít Bureš 9
1/8 Matěj Vrba – týž 3

(fol.105)
Jetenovice ves

5/16 Matěj Bareš – Jakub Barnas 20 vyhořel 1691,1710
3/8 Jan Patlejch – týž 24 vyhořel 1691 , 1710
Petr Pijera – Jan Pihera 15 osedl 1675 vyhořel 1710
5/16 Jan Bohenský – Jakub Behenský 15 vyhořel 1710
3/8 Jan Voráč – Jan Kába 20 vyhořel 1710 , 1745
5/16 Jan Podlešák – týž 18 vyhořel 1710 , 1740
Pavel Pijera – Jakub Pihera 15 vyhořel a zběhl 1675
1/16 Jakub Hůlka – Matěj Hůlka 3 vyhořel 1710 , 1740
Šťastný Mastný – Anna vdova 3 nádenice

(fol.105)
Dobrotice ves

7/16 Matěj Adam . týž 21
5/16 Tomáš Šilhavý – týž 16 vyhořel 1719
3/8 Petr Rodina – Vít Rodina 29
3/8 Jan Nováček – Dorota Nováčková 21
¼ Jan Krech – Ondřej Křech 10
½ Tomáš Říha – Vít Říha 24
Matěj Valach – 10 hospodář zběhl 1655 poustka
¼ Bartoloměj Staněk – týž 15
¼ Václav Kříž – Šimon Kříž 10
5/16 Jiřík Rach – Václav Rach 12
Kachovský 15 pustý jen místo
Macudovský pustý jen místo
Mečíkovský pustý jen místo
Matěj Tkadlec – bez rolí pustý 1719
- Vít Vachuška 7 osedl 1659

(fol.105)
Holkovice ves

½ Tomáš Klečka – týž 30
1/2 Matouš Novák – týž 24

(fol.106)
Velký Bor ves

3/8 Vošila Šrámková – Pavel Šrámek 23
5/16 Václav Němec – Jiřík Němec 16
5/16 Jakub Marušek – Adam Marušek 19
5/16 Matouš Volyňský – Ondřej Vlnovský 15 vyhořel 1710
3/8 Daniel Kroupa – Daniel Kroupa 15
5/16 Dorota Zábranská – Jiřík Zábranský 19
5/16 Jiřík Štěch – Jakub Štěch 19
3/8 Šimon Kališ – týž 17
5/16 Matěj Krnka – Jan Krnka 15
¼ Tomáš Kroch – Václav Krech 12
3/8 Matěj Švec – týž 18
½ Jan Drha – Tomáš Drha 21
5/16 Jan Stejskal – týž 16
Tomáš Studnička – Matouš Studnička 18 zběhl 1675
5/16 Šebesttián Andrle – tž 16
5/16 Jiřík Klimša – Ondřej Klimša 13
5/16 Anna vacková – Jan Vacek 16
- Čadovský – týž 16 panská krčma
5/16 Slabíkovský – Jan Slavík 18 osedl 159
- Turkovský – pustý jen místo vyhořel 1714
3/8 Járovský – Jan Jára 17 vyhořel 1714 osedl 1666
Mantalovský 15 pustý již před visitací
Taloušovský 10 pustý již před visitací
5/16 Bumbičkovský – Adam Bumbička 14,5 osedl 1662
Chalupnýho 27 str.
Lišovský –9 str.
5/16 Mouralovský – Jan Drhlička 15 osedl 1665
Petr Pechan zahrada pustá bez rolí
¼ Jan Voráč – Tomáš Voráč 14,5 vyhořel 1690
1/8 Červenýho – Jakub Červený 4,5 osedl 1656
Švorcovský – pustý jen místo 6

(fol.107)
Albrechtice ves

¼ Martin Mašpaur – Matouš Mašpar 9,25
¼ Jiřík Welfels – Jiřík Welfes 9,75
¼ Pavel Andrle – týž 6
¼ Michal Mouška – Bartoloměj Mouška 9,5
¼ Adam Metl – týž 9
¼ Jiřík Pfenig – Martin Fenyk 10,5
¼ Tomáš Winckelbauer 10,25
¼ Pavel Masel – Tomáš Mašek 7,25
¼ Marek Šneider – Petr Šneider 6,5
5/16 Petr Kotal – Jan Kotal 17,75
5/16 Jakub Kotal – týž 16,25
1/8 Jiřík Heplík – Michal Heplík 6,25
1/8 Vít Mentl – týž 5,25
1/8 Martin Švarcz – Jakub Švarc 5,25
1/8 Jakub Winckelbauer – Matouš Kraslo 3,5
1/8 Adam Siegl – Jan Adam Siegl 4,5
¼ Michal Pilsner – týž 7,75
1/8 Jiřík Törner – Pavel Winkelpaur 5
¼ Matouš Kraslo – Jiřík Kraslo 8

(fol.108)
Milčice ves

¼ Michal Feifer – týž 12
¼ Jan Torner – týž 8
¼ Pavel Heiplík – Kryštof Heblík 10,75
5/16 Lorenc Miepaul – týž 12,5
¼ Martin Beneš – Jan Beneš 10,75
1/8 Jan Kratško – Martin Kratško 5,75
1/8 Jiřík Weber – Michal Weber 6

(fol.109)
Janovice ves

¼ Jiřík Nirwald – Lorenc Nirwald 8,5 vyhořel 1740
¼ Jiřík Fidler – Marie Fidlerová 6,25
5/6 Vít Graf – Mates Šeinort 12 vyhořel 1740
5/16 Jan Proser – týž 11,25
¼ Jan wagner – týž 6
1/8 Karel Wirczel – Filip Wircsel 2,5 chalupník
1/8 Jakub Nipaur – Jiřík Duška 6 chalupník
1/16 Adam Lang – týž 1,5 zahradník vyhořel 1740


(fol.109)
Hradešice ves

¼ Jan Kovanda – týž 7 vyhořel 1692 a 1701

(fol.109)
Pačejov ves

¼ Matěj Levý – Tomáš Levý 13,5
5/16 Jiřík Sluka – Václav Sluka 16
5/16 Tomáš Juda – Jiřík Juda 12
5/16 Tomáš Malík – Tomáš Malý 11,5
Matěj Kadan – Vávra Kadan 15,5 zběhl 1675 spadlo
¼ Vaněčkovský – Jiřík Vaněček 13 osedl 1671
¼ Nohovský – Jan Noha 12,25 osedl 1670
¼ Anna Chmelová – Ondřej Chmel 8,75
1/8 Adam Bečvář – Bartoloměj Bečvář 4,75
1/8 Jiřík Švec – Jindřich Sládek 4
Kateřina Levých – týž 3,25 pustá 1655
1/8 Judovská – Jakub Juda 3,5 osedl 1675
Slukovská – Václav Sluka pustá
Sládkovská
Šadovská
Vystrkovská
1/8 Kadlovská – Martin Karel 2,5
1/8 – Martin Chaloupka 2,75 osedl 1664

(fol.110
Svéradice ves

¼ Jan Živný – Pavel Živný 15,5 vyhořel 1715 , 1748
¼ Kříž Šatna – Anna Štětinová vdova 10,75 vyhořel 1717 , 1748
¼ Ondřej Novotný – Pavel Novotný 9 vyhořel 1692 , 1713 , 1748
¼ Vavřinec Rynda – Vít Rinda 9 vyhořel 1692 , 1713 , 1748
¼ Bartoloměj Křen – týž 12 vyhořel 1713
¼ Jakub Petrovic – týž 12
- Vít Tkadlec – Jíra Tkadlec 12 zběhl 1674 vyhořel 1720
¼ Jan Pád – týž 6,5 vyhořel 1720
Jakub Kozlík – Tomáš Kozlík 11 zběhl 1675 vyhořel 1675 , 1720
¼ Matěj Soukup – Jira Soukup 11,75 vyhořel 1720
5/16 Jiří Stockner – týž 16
¼ Jiřík Časta –Jakub Časta 7 vyhořel 1723 , 1748
¼ Vít Větrovic – Jakub Větrovec 9,5 vyhořel 1720
Jan Miečska – týž 12,5 hospodář zběhl 1656
5/16 Karhanovský – Ondřej Karhánek 12
- Větrovský – nebyl na vsi nalezen
5/16 Šimonovský – Martin Šimonovic 11,5 osedl 1666
- Průchovský – 9 celkem pustý ani místo
¼ Korbelovský – Tomáš Korbel 9 osedl 1660 vyhořel 1692 , 1715 , 1748
- Štěpánovský – týž 9 pustý vyhořel 1715
¼ Kostřábovský – Ondřej Kostřáb 9 vyhořel 1720 osedl 1669
5/16 Vohařičkovský – Tomáš Vohařička 10,5 vyhořel 1720 osedl 1668
Hausovský 9 pustý a vyhořel 1715
3/5 Brunclíkovský – Matěj Smitka 17 osedl 1662  vyhořel 1715
¼ Havel Tirný – Pavel Tirný 7,5
3/16 Havel Švec – Šimon Švec 5,5 vyhořel 1703 , 1715 , 1720 , 1748
Matěj Florýk 4 hospodář sběhl 1675
1/16 Pavel Trejbal –Aanna Teibalka 3
1/16 Václav Žid – Dorota Židovka 2,25
1/16 Pavel Zdravec – Matěj Zdravec 3
1/16 Matěj Jíra – Václav Jíra 1,25
1/8 Pečánkovská – Jan Pečánka 3
- Martin Kovář 1,5 pustý vyhořel 1703
- Jakub Krejčí bez polí pustý

(fol.110)
Panství Horažďovice mělo ku 12.11.1675   3804,5 str.;  846,25 na jaro;  609 na zimu;  991,5 ouhor;  1173,25 ladem;  184,5 porostlin;   252 koně;   189 volů;   212 krav;    226 jalovic;   168 ovec;   148 sviň;   527,5 kop sena.
Kostely:  v Hejné sv.Jakuba , Malý Bor sv. Máří Magdaleny ,  na Práchni  sv. Klimenta , Velký Bor  sv. Jan Křtitel , Pačejov  Panny Marie Sněžné, Svéradice  sv. Bartoloměje