zpět na úvod
Osedlí na panství Libějovice,Čichtice a Těšínov roku 1654 – 1676

První český pozemkový katastr pochází z prvních let po zakončení válek třicetiletých z let 1653 až 1654 a zahrnoval celé Čechy i s Kladskem, které k Čechám jako hrabství patřilo do roku 1742. Poválečná edice tohoto katastru, nazývaná Rulla, či také Rolla má toto panství popsáno na fol. 432 v I.díle Rully, kraje Prácheňského, jak tento kraj v době té se nazýval podle hradu Práchně v jižních Čechách. Rulla měla četné nedostatky a tak bylo roku 1676 přikročeno k revisitaci její, při čemž hospodáři z roku 1654 byli opsáni jako první, nový hospodáři z roku 1676 jako druzí. Rozsah osívaných lánů byl udáván zlomkem, při revisitaci už strychy a věrtely. Byly zde přičiněny poznámky o vyhoření, spustnutí, neb opuštění gruntu, což mělo za následek, že berně byla polehčena na několik let, než se z ohně hospodář zotaví.K panství Libějovice, Čichtice a Těšínov patřilo X vsí.

(Fol.139 originalu kraje Prácheňského)
Libějovice – ves

Jan Lahodný – týž (3/4) 2 vyhořel 1741 5 vozů

Řehoř Tesař – týž (1/2) 27 str.(1/2) 4 vozy

Petr Novák – Mariána Nováková 27 str.(3/4) 3 vozy

Václav Konvička – Josef Krejčí 35 str. (3/4) 6 vozů

Vavřinec Fišmistr – Jiřík Bečvář 35 str. (1/4) 6 vozů

Josef Šafář – Martin Krum? 8 str. (1/4) 1vůz

Jiřík Beneš – Václav Tůma 4 str. (1/8) 1vůz

Jiřík Hála – Adam Hůla 3str. (1/8) 1vůz

Michal Štěpán – Jiřík Rokůsek

Anna Jůchová – Vít Brych

(fol.140)

Hvožďany ves

Vavřinec Čáka – Matěj Čáka 35 (3/4 4 vozy

Václav Kovanda – Mikuláš Sukna? 23(3/8 2 vozy

Jiřík Muška – Jan Muška 32 (7/8) 4 vozy

Řehoř Soukup – Pavel Proška 37 (1) 6 vozů

Jiřík Faktor – Martin Faktor 47 (1) 5 vozů

Jiřík Čapek – Václav Čapek 32 (5/8) 4 vozy

Grunt Václav Svoboda 1654 jen místo 16 , 4 vozy

Grunt Tkalcovský 32

Grunt Řehoře Tomše místo

Grunt Jiřík Zapařil – Vojtěch Csaba 19 (1/2) 2 vozy

Jiřík Brožek – Bartoloměj Jílek 9 (1/4) 1 vůz

 

 

 

 

(fol.141)

Oujezd ves

Jan Prokop – Tomáš Pekař 37 str. (3/4) vyhořel 1691 a 1746

Štěpán Matějků – Jakub Pastl 38 str. (3/4) vyhořel 1746

Václav Bouček – Melichar Bouček 35 str. vyhořel 1747

Mikuláš Kohout – Lukáš Kohout 25 str. (5/8) 3 vozy

Jan Ouřada – Mikuláš Ouřada 38 str. (3/5) 3 vozy

Václav Kolejt – K? Kovanda 38. str.vyhořel 1691 , 1746, 6 vozů

Matěj Kvasnička – Ondřej Samek 34 str. Vyhořel 1746, 5 vozů

Šimon Kuban – týž 24 str. vyhořel 1691, 1 vůz

Vdova Křemková – Matě Křemek 32 str. vyhořel 1742, 2 vozy

Grunt Pavla Prokopa 25 str.vyhořel 1746.

Grunt Mikuláše Hory 35 str. vyhořel 1746

Grunt Jana Kundery 28 str. vyhořel 1746

Grunt Doroty Brožkovy 38str.vyhořel 1746

Martin Koblencer 9str. (1/4) 1 vůz , rybníček

Vavřinec Domina – Mikuláš Domina (1/8)

Šťastný Sekava – Matěj Mařas? 10 str. (1/4)

Pavel Čuba místo

Jan Chromý místo

Bartoloměj Pávek místo

Štěpán Kostka místo

Martin Kostka místo

(fol.143)

Černěves ves

Václav Tůma . Matěj Bartha 38str. (1)3 vozy, vyhořel 1699

Ondřej Sládek – týž 39str. (7/8), vyhořel 1699

Lukáš Taška – Václav Taška 41str. (7/8) 3 vozy, vyhořel 1699

Václav Vrabec – Bartoloměj Vrabec 40 str.(7/8), 3 vozy

Tomáš Hubáček – Ondřej Hubáček 35str. (3/4), 2 vozy

Adam Marše 36str. vyhořel 1742

Jakub Burda 39 str.místo

Jan Křížka 35 str. místo

Šimon Brycha 34 str.místo

Mikuláš Bonocha 35 místo

Kilián Houdek – Pavel Houdek 15 str. (1/4) vyhořel 1742, 2 vozy

Jiřík Krejčí – Ondřej Komárek 6 str.(1/4), 1 vůz

Šimon Vrabec – Pavel ¨Vrabec 15 str. vyhořel 1742, 2 vozy

Vít Pekař – Vít Püntl 10 str.(1/4), 2 vozy, kovář

Matěj Kůta – Vavřinec Kůta 5 str.(1/6)

(fol.144)

Nestanice ves

Havel Vavruška – Pavel Vavruška 33str. (7/8), 2 vozy

Vít Koutek – Pavel Demina 32str. (3/4), 2 vozy

Šimon Bečvář – Lukáš Bečvář 32str. (3/4), 2 vozy

Pavel Bartoš – Řehoř Bartoš 33str. (3/4) vyhořel 1691, 2 vozy

Tomáš Zeman – Matouš Zeman 34 str. (3/4) osedl 1675, 2 vozy

Pavel Dolejší – Mariána Shrbená 32 str.(3/4), 2 vozy

Vít Hůle – týž 18 str.(3/8), 2 vozy

Jan Michalec – Václav Tůma 29str. (5/8), 2 vozy

Štěpán Toring – Martin Lovčí? 32 str.(1/2) panský lovčí , 1 vůz

Matěj Příhoda 32 str. 1654 místo

Řehoř Bezděka 34 str. 1654 místo

Šťastný Tomek 32 str. 1654 místo

Apolena Řezáčová – Jiřík Řezáč 6 str. (1/8) osedl 1669

Petrovská zahrada 3 str. 1654 místo

(fol.145)

Malovice ves

Pavel Oznoba – Jakub Oznoba 37str. (3/4) vyhořel 1742, 5 vozů

Jan Procházka – Lukáš Procházka 37 str.(7/8) vyhořel 1740, 6 vozů

Řehoř Bouček – Martin Bouček 41,5str. (7/8) vyhořel 1740

Jan Trobl – Michal Trobl 36 str. (7/8) vyhořel 1697, 5 vozů

Václav Vladyka – Petr Vladyka 44 str. (3/4) vyhořel 1697, 5 vozů

Havel Vrbský – týž 43str. (1), 6 vozů

Václav Houdek – Jan Křenek 43str. (1) , 2 vozy

Grunt Lukášovský 35 str. 1654 místo, 2 vozy

Šimon Poučil – Tomáš Poučil 23str. (1/2) osedl 1666 vyhořel 1725

Matěj Krezel 35 str. 1654 místo

Bicanovská zahrada 5 str.místo 1654 vyhořel 1742

Sádlovská zahrada 2 str.místo 1654 vyhořel 1742

Slaninovská zahrada – Řehoř Slanina 7 str.(1/8) osedl 1697 vyhořel 1742

Valnovská zahrada 2 str. pustá 1654

(fol.146)

 

Malovičky ves

Matěj Bedlivej – Řehoř Bedlivej 54 str.(1), 5 vozů

Matouš Bárta – Jiřík Sochor 42 str.(1), 2 vozy

Jan Simandl – Vít Simandl 49str. (1), 4 vozy

Mikoláš Severín – Vavřinec Severín 43 str.(3/4), 4 vozy

Jan Švehla – Vavřinec Švehla 58 str. (1), 3 vozy

Vít Kuberna 43str. pustý 1654

Václav Kubeš – Jiřík Kubeš 6 str.(1/4) , 1 vůz

Jiřík Sochor – Šimon Křenek 10 str. (3/4), 1 vůz

Jakub Hrabě – týž 9 str.(1/4)

Jan Mareš – Jan Pašek 6 str.(1/4) osedl 1674, 2 vozy

Ondřej Turek pustý 1654

 

 

 

(fol.147)

Krtely ves

Pavel Novotný – týž 9str. (1/4)

Jan Syrovej – Pavel Syrovej 9str. (1/4), 2 vozy

Dorota Trybsová – Petr Trybeš 9 str.(1/4), 1,5 vozy

Lukáš Přivykl – Jakub Přivykl 10 str. (1/4), 1 vůz

Matouš Michal – Jakub Michal 10 str.(1/4), 0,5 vozu

Matěj Jíra – Kašpar Jíra 11str. (1/4), 1 vůz

Matěj Kolafa – Voršila Koloková? 8 str.(1/4), ,5 vozu

Pavel Dolejší – Václav Dolejší 19 str.(1/4)0,5 vozu

Mikuláš Tomků – Pavel Tomek 8 str.(1/4), 0,5 vozu

Martin Shrbenej – Matěj Shrbenej 10 str.(1/4), 1 vůz

Dorota Trybšová – Václav Strašil 13 str.(1/4), 0,5 vozu

Tomáš Řezanka – týž 10 str. (1/4), 0,5 vozu

Mikuláš Adamů – Ondřej Adamů 10 str. (1/4), 0,5 vozu

Mikuláš Sojko – Pavel Turnovský 9 str. (1/4), 1 vůz

Jan Mlach – Ferdinand Mlach 4 str.(1/8), 0,5 vozu

Jořík Kovář – Adam Kovář 4 str. , 0,5 vozu

Nikodem Nakaber – Řehoř Goberno 5 str.(1/8), 0,5 vozu

Václav Soujka – Jiřík Houdek 5 str.(1/8) osedl 1670 1 vůz

Antonín Tesař – Marek Tesař 9 str.(1/4) osedl 1668 1 vůz

Václav Koza 1654 místo

Matěj Krejčí 1654 místo

Tesařovská zahrada – Jan Soukup 11 str.(1/4) osedl 1669

(fol.146)

Truskovice ves

Vavřinec Pecka – Blažej Pecka 18 str. (3/8) vyhořel 1693 2 vozy

Havel Pytlík – Pavel Pytlík 41 str.(7/8) vyhořel 1734 2 vozy

Konzal Řehoř – týž 45 str. (7/8) 6 vozů

Martin Hlava – týž 53 str.(1) 7 vozů

Mikoláš Nehoda 17 str. 2 vozy

Tomáš Jílek – Kašpar Jílek 30 str. (/2) osedl 1668

Jan Pírka – Jakub Pírka 6 str.(1/8) 2 vozy

Václav Bouda – týž 2 str.hospodář 1675 ušel

Řehoř Karpíšek – Martin Karpíšek 4 str.(1/8)

Jakub Valný – Jiřík Kyselo 4 str.(1/8) osedl 1659

Tobiáš Plicmon2 str. místo 1656 podruh ušel

Jan Karpíšek 2 str.místo 1654

Jan Čižný 2str., místo 1654

(fol.149)

Chelčice ves

Jiřík Honzík – Kateřina vdova 63str. (1) 5 vozů

Jan Rokusek – týž 23 (1/2) 23 str.vyhořel 1702 3 vozy

Václav Mertlík – Lukáš Mertlík 25 str.

Jan Bouda – Jiřík Bouda 23 str.(5/8) 4 vozy

Jan Straka – Tomáš Straka 23 str.(1/2) 4 vozy

Jiljí Pícha – Matěj Pícha 25 str.(5/8) 4 vozy

Jan Havlíček – Petr Havlíček 22 str.(1/2) 4 vozy

Kryštof Steininger – Pavel Niemec, 8 str.(1/8) 1 vůz vyhořel 1702

Jiřík Zahrádka – týž 8 str.(1/8) 8 1 vůz vyhořel 1702

Jiřík Mašek – Kateřina vdova 7 str.(1/8)

Jan Petrnoch – týž 5 str.(1/8)

Vít Střelíč – Jan Punčochář 6 str.(1/8)

Jiří Raisinker – Jiřík Sláma 6 str.(1/8)

Jan Švec – Vojtěch Švec 5 str.(1/8)

Martin Zahorka – Jiřík Zahorka 5 str.(1/8) vyhořel 1702

Jiřík Blažej – Martin Ploch, 7str. (1/8) vyhořel 1702

Martin Kořínek – Vavřinec Kořínek 8 str. (1/8) vyhořel 1687

Jan Rokusek 4 str. pustý 1654

Laznovská zahrada 3 str. pustý 1654

Hlouškovská zahrada 5 str.pustý 1654

Strakovská zahrada 4 str. pustý 1654

(fol.150)

Křepice ves

Václav Tkadlec – Václav Kolář 19 str.(3/8)

Jiřík Kvasnička – Jakub Kvasnička 14 str.(3/8)

Štěpán Krejsa – Šimon Kreisa 12 str.(1/4) vyhořel 1693

Ambrož Pevný – Matěj Pevný 9 str. (1/4)

Ondřej Kolář – Havel Mach 12 str.(1/4) vyhořel 1693

Jiřík Kral – Matěj Koherka? 13 str.(1/4)

Šimon Pírka – Václav Koleita? 9 st.(1/4)

(fol 150)

Skály ves (1.díl.,druhý díl panství Protivín)

Jan Vober – Lorenc Vober 20 str.(1/2)

Šimon Viktora – týž 9 str.(1/4)

Grunt Pinterovský místo 1654, nad poli 50 má vrchnost

Kašpar Čertík – týž 2str.

Jan Borty 6 str.

Adam Škudla – Jan Škudla (1/8)

(fol.151)

Strpí ves

Grunt Skudlovský celá ves pustá od 1654

Grunt Batanovský

Grunt Hubovský

Grunt Kohoulovský

Čiporovská chalupa bez polí

Kolážovská zahrada

Putilovská zahrada

Kuchtovská zahrada

(fol.153)

Hlavatce ves

Adam Sláma

Pavel Kašpar

Ambrož Hlasický

Mandalena Kalufka

Vavřinec Ovesný

Vavřinec Přibyl

Vikorin Kuba pustý 1654

Klement Mikeš

Vojtěch Dvořák

Havel Rychlej

Brož Teml

Vít Ruzha

Václav Žitnej

Jiřík Votrovský

Matouš Mikeš

Šimon Soubar

Matěj Zeman

Stanislav Žák

Václav Přibyl

Jan Čižnej

Bezděkovská zahrada

Vlčkovská zahrada

Jankovská zahrada

(fol.153)

Olšovice ves

Řehoř Šedivý – Vít Šedivý 59 str.(5/8) 8 vozů

Jan Hájek – Jiří Hájek 39 str.(1/2) grunt osazen po 1654 5 vozů

Mikuláš Bárta – týž 41 str.(3/4) 6 vozů

Jan Skřiváček – Václav Skřiváček 35 str.(3/4) 5 vozů

Matěj Slouha – týž 34 str.(1/4)

Václav Kyselo – Bartoloměj Kyselo 26 str.(5/8) osezen 1677 vyhořel 1691

Grunt Jirkovský 35 str. pustý 1654

Mariana Kotlabovská – Mikuláš Kotlaba 19 str. (3/6) osazen 1652 vyhořel 1677

Grunt Lepenkovský – Matouš Lepenka 36str. osedl 1666 vyhořel 1687

(fol.153)

Hláska ves

Blažej Řezanka – Bartoloměj Řezanka 17str. (7/8) vyhořel 1691

Šimon Junek – týž 35 str.(7/8)

Jiřík Krejčí před 1654 pustý , vyhořel 1691

(fol.154)

Sedlec ves

Pavel Tupej – Pavel Stiechů? 12 psán ale v Hlavatcích zde má dobytek,zde jen panské pivo šenkuje

Benedikt Klíma – týž 3 str.(1/8)

Matěj Křiváček – Václav Strašil 5 str.(1/8)

Jan Motejl – týž 5 str. hospodář starý pase stádo

Pavel Hrabě – Jiřík Hrabě 3 str.

Jiřík Jansa – Pavel Jansa 3 str.

Vavřinec Mertl – Jiřík Mertl 3 str.(1/16)

Blažej Tesař – Tomáš Tesař 3 str.hospodář v Hlavatcích na gruntě

Jan Laburda – Řehoř Kyselo 6 str.hospodář v podruží nemá na výstavbu shořelého stavení

Adam Kartous – Jiřík Kartous 3 str.hospodář z této chalupy dán do Hlavatec na grunt (Václav Živný)

(fol.153)

Vitějovice ves

Matěj Fatka – Pavel Fatka 24 str.(3/8)

Šimon Sojka – Šimon Simandl 15 str.(3/8) vyhořel 1731

Pavel Stojkoza – Florián Stojkoza 25 str.(1/2) vyhořel 1707

Jan Kuba – Vít Kuba 20 str.(3/4)

Martin Zíka – Tomáš Zíka 30 str.

Vít Turek – týž (1/2)

Martin Janutka – Matěj Janutka 17str.

Vít Klompfar – Jiřík Klompfar 24 str.vyhořel 1721

Martin Špelech – Jakub Němec? 12 str.(3/8) vyhořel 1721

Bartoloměj Hlouška – Havel Hlouška 20 str.(1/2) vyhořel 1721

Jan Jickal – Jiřík Jickal 24 str.(1/2)

Jiřík Kubičků – Matouš Kubičků 22 str.(3/8)

Jan Pelech – Jakub Pelech 16 str.(3/8)

Kašpar Hozuka – Petr Hozuka 22 str.(1/2)

Martin Mareš – Vojtěch Mareš 16 str.(3/8)

Matěj Koc – týž 24 str.(1/2)

Jiřík Plouha – Bartoloměj Plouha 17 str.(3/8)

Bartoloměj Sojka – Kašpar Sojka 19 str.(1/2) vyhořel 1720

Matěj Zikmund – týž 29 str.(1/2) 5 vozů vyhořel 1702

Mikuláš Stejskal – Václav Stejskal 12 str.(1/4)

Matěj Matuška – Pavel Matuška 12 str. (1/4)

Lukáš Volynka , Kristína vdova 12 str.(1/4) vyhořel 1701

Václav Bartis – Jiřík ¨Bartis 11str. (1/4) vyhořel 1702 chalupník

Tomáš Pírko – vyhořel 1702,1720 chalupník

Vavřinec Starecký – Vavřinec Sluka, 10 str.(1/4) vyhořel 1722

Matěj Starecký – pastýř obecni zde bydlí vyhořel 1722

Zykovská zahrada pustá 1654

Trskovská zahrada – Štěpán Klíma 6 str.(1/6) osazen 1668 vyhořel 1702

Ševcovská zahrada – Eliáš Švec 12 str.(1/4) osazen 1670 vyhořel 1791

Kopetovská zahrada – Bartoloměj Kopet 6 str.(1/8) osazen 1669

Tkadlecovská zahrada – Jarolím Tkadlec (1/16)

Lískovská zahrada pustá 1654

Valentovská zahrada pustá 1654

Jakubovská zahrada pustá 1654

Kadečkovská zahrada pustá 1654

(fol.157)

Hracholusky ves

Jiřík Vlach 32str. hospodář 1664 umřel, vyhořel 1724, 1733

Pavel Velek – Jiřík Velek 16str. (3/8)

Ondřej Vicher – Jakub Vicher 17str. (3/8)

Tomáš Pika – Řehoř Pika 28 str.(1/2)

Jakub Skuhráček – týž 24 str.(1/2)

Matěj Kovář – Matouš Kovář 21 str.(1/2)

Jakub Moravec – Vavřinec Moravec 26 str. (5/8)

Jan Rojta – Ondřej Rojta 23 str.(5/8)

Jan Hanzalík – Pavel Hanzalík 22 str. (5/8)

Jiřík Vondrů – Mikuláš Vondrů 29 str.(3/4)

Jiřík Pikal – Jiřík Pikal syn 20 str.(3/8)

Ondřej Pudivítr – Matěj Pudivítr 22 str.(3/8)

Matěj Kakuška – Pavel Kakuška 21 str.(3/8)

Jan Prokeš roku 1676 zemřel stavení rozbořený, pole

Jiřík Probička – Jan Probička 16 str.(1/4)

Řehoř Šanda 21str. vyhořel 1676, hospodář podruhem

Matěj Krejsa – Jiřík Krejsa 29 str.(1/8) vyhořel 1676

Mikuláš Pech – Vavřinec Pech 31 str.(3/4)

Severín Petrásek – týž 14 str.(3/8)

Jan Prášek – Mariána Prášková 22 str.(3/8)

Jan Kůta – týž 31 str.(5/8)

Matouš Rotšendl – Petr Pašek? 20 str.(3/8)

Kateřina Sekundová – týž 16 str.hospodář zemřel 1655 jen místo

Jan Formánek – týž jen místo 1654

Jan Král – Vojtěch Král 15 str.(3/8)

Jan Šamata – Matěj Šamata 10 str.(1/4)

Řehoř Malík – Vít Malík 10 str.(1/4)

Tomáš Krátký – Jan Probošt 8 str.(1/4)

Jiřík Jednonohý – týž 11 str. (1/4)

Matěj Knotek – Matouš Knotek 12 str.(1/4)

Jakub Šebesta – týž 10 str.hospodáři zemřela manželka, sám starý žebrá, stavení zbořený

Jan Fučík – Šimon Fučík 11 str.(1/4)

Martin Havlíč – Magdalena Havlíčka 3 str.(1/16)

Matěj Kohout 10 str.jen místo

Valentin Vyvleč – Matouš Přivykl 4 str.(1/8)

Jiřík Kus – Valentin Kus 4 str.(1/8)

Jan Kvítek 4 str.hospodář zemřel 1675,stavení zbořeno

Chvátalovská zahrada jen místo 1654

Hřebíčkovská zahrada jen místo 1654

Lahodnýho zahrada jen místo 1654

(fol.159)

 

Svojnice ves

Jan Černý – Tomáš Černý 23 str.(1/2) vyhořel 1676

Pavel Skopec – Bartoloměj Skopec 30 s¨tr.(1/2)

Jakub Sebera 20 str.vyhořel 1735

Lukáš Dušek 17 str. (3/8) vyhořel 1735

Jiřík Brych – Bartoloměj Brych 24 str.vyhořel 1676, 1735

Vít Novák – Florián Novák 16 str.vyhořel 1676, 1735

Vít Sosna – Šimon Sosna 26 str.(3/8)

Martin Počádek – Vavřinec Počádek 19 str.

Jiřík Beran vulgo Jiran – Václav Jiran 24 str.(1/2)

Jan Bohatej 19 vyhořel 1676 žebrotou se živí

Vavřinec Kašpar – Bartoloměj Kašpar 6 str. (1/8)

(fol.160)

Bor ves

Jan Šesták – Tomáš Šesták 26 str.(3/8) vyhořel 1698

Václav Novák – Jiřík Novák 23 str.(3/8) vyhořel 1746

Vít Malík – Bartoloměj Malík 39 str.(5/8) vyhořel 1746

Jakub Pitka – Kryštof Pitka 37 str.(3/4) vyhořel 1746

Jan Krotký – Mařena Krotká 24 str.(3/8) vyhořel 1746

Matouš Šebesta – Matouš Anton 26 str.(3/8) vyhořel 1746

Řehoř Sojka – týž 29 str.(3/8) vyhořel 1746

Jiřík Václavík – Jan Václavík 25 str.(3/8) vyhořel 1691, 1693

Matouš Trhač – vyhořel 1655 jen místo

Tomáš Sýkora – Vít Malík 10 str.(1/4) chalupník vyhořel 1746

Rýmovská zahrada – pusté před 1654 toliko místo

Mrázovská zahrada – pusté před 1654 toliko místo

Syrovejch zahrada – pustá před 1654 toliko místo

Štěpánovská zahrada – pustá před 1654 toliko místo

(fol.161)

Žernovice ves

Jan Konzal – Jiřík Konzal 15 str.(3/8)

Vít Vávra – Tomáš Vávra 15 str.(3/6) vyhořel 1702

Lukáš Matouška – týž 15 str.(3/8) vyhořel 1702

Matěj Kašpar – týž 12 str.(5/16) vyhořel 1702

Štěpán Kristl – Šimon Štěpán 15 str.(3/8)

Václav Volek – Matouš Volek 15 str. (3/8)

Linhart Mašek – Lukáš Mašek 15 str.(3/8)

Vavřinec Kus – týž 13 str.hospodář zemřel 1676 , 5 dětí mezi sebou

Václav Hlouško – týž 12 str.(1/4) vyhořel 1727

Vít Krejčí – Martin Prošek 12 str.(1/4) vyhořel 1727

Matouš Třešňák – Matouš Bran? 12 str.(1/4) vyhořel 1727

Šebestián Tomeš – Pavel Kotrha 6 str.(1/8)

Matouš Štědro – týž 12 str. hospodář zemřel 1676

Juliána Lačná – Vojtěch Mráz 12 str.(1/4)

Linhart Paulů – Matěj Paulů 4 str.hospodář zemřel 1676

(fol.162)

Nebahovy ves

Řehoř Šimek – týž 16 str. (3/8)

Martin Cyndar – týž 16 str.(3/8)

Pavel Starej – Matěj Starej 18 str.(3/8)

Jan Syrovej – Jakub Syrovej 15 str.(3/8)

Bartoloměj Pěnička – týž 17 str.(3/8)

Matouš Ludačka hospodář zemřel 1676

Pavel Šturc – Mikuláš Šturc 13 str.(1/4) vyhořel 1712

Jan Šatava – Řehoř Šatava 14 str.(1/4)

Jiřík Staněk – Kateřina Staňková 16 str.(1/4)

Jan Soukup – Kašpar Soukup 9 str.(1/4)

Mikuláš Kolafa – Václav Kolafa 14 str.(3/8)

Jan Šatava – Adam Koutnej 19 str.(3/8)

Jiřík Mikeš – Martin Mikeš 6 str.(1/2) chalupník

Matěj Březina – týž (1/8) vyhořel 1712

Barbora Němcová – Mariána Němcová 9 str.(1/4) vyhořela 1691

Řehoř Krotkej – týž 11str. (1/4)

Jiřík Dušek 7str. (1/4)

Brožovská chalupa 8 str.vyhořela 1712

Škopkovská chalupa 4 str.před 1654 jen místo

Sobotovská chalupa 4 str.před 1654 jen místo

Jan Eger zahradník – Jiřík Vopička roku 1676 sběhl,stavení místo

Václav Sont – Šebestián Hanta? 3 str.(1/8)

Tučkovská zahrada – Štěpán Judař? 3 str.(1/8) vyhořel 1687

Spuldovská zahrada před 1654 jen místo

Duškovská zahrada před 1654 jen místo

Smitlovská zahrada před 1654 jen místo

(fol.164)

Jelemek ves

Pavel Sedlák – Jiřík Sedlák 9 str.(1/4) vyhořel 1748

Linhart Švehla – Matouš Švehla 10 str.(1/4)

Vojtěch Šandera – týž 10 str.(1/4) vyhořel 1733

Kryštof Muchrle – Matěj Muchrle 9 str.(1/4) vyhořel 1733

Ondřej Brož – Tomáš Brož 9 str.(1/4) vyhořel 1733

Grunt Tomáškovský 9 str. před 1654 jen místo

Václav Bolech – týž 10str.(1/4) chalupník

Šimon Havel – Tomáš Havel 6 str.(1/8)

Řehoř Tkadlec – Jiřík Říha 6 str.(1/8)

Mikuláš Tancer – týž 12 str.(3/8)

Martin Švec – Markyta Ševcová 6 str. (1/8)

(fol.165)

Lazišťka ves

Jiřík Štodlar – Jan Štodlar 15 str.(3/8)

Matouš Fučík – týž 15 str.(3/8)

Matěj Zichaur – Matouš Zichaur mlýn o 1 kole

Jakub Němec 13 str.(3/8) osedl 1670

Matěj Mašek – Matouš Mašek 9 str.(1/4)

Matěj Karlíček – Ondřej Karlíček 5 str.(1/8) vyhořel 1693

Štěpán Kopl – Matěj Štiefel? 7 str.(1/4)vyhořel 1693

Valentin Sosna – Jiřík Sosna 6 str.(1/8) osedl 1656

Zahrákovská chalupa 3 str. před 1654 jen místo

Štěpánovská chalupa 5 str. před 1654 jen místo

(fol.166)

Truskovice ves

Ondřej Kovář – Mikuláš Kovář 6 str.(1/4) kovář

(fol.166)

Kralovice ves

Adam Votava – Pavel Votava 5 str.(1/8)

Martin Kovář – Lorenc Heideker? 6 str.(3/16)

Matěj Pernreiter – Jiřík Kuba 9 str.(1/4)

Jiřík Janda – Matěj Janda 7 str. (1/8)

Jan Fišar – Šebestián Hauser? 15 str.vyhořel 1675, 1695, 197, 1741

Volf Pobera – Matouš Pobera 12 str.(1/4) vyhořel 1769, 1741

Řehoř Mikšů 3 str.zahradník 1665 co cizí poddaný sběhl

Jiřík Královský – Ondřej Seiberle? 6 str. (1/8) mlýn o 1 kole

Adam Votava – Mikuláš Hejpel? 5 str.(1/8)

Kartoušovská zahrada bez polí jen místo 1654

(fol.167)

Protivec ves

Tomáš Hejl vulgo Tkadlec – týž 1654 držel pole grunt Bartoše

Jiřík Šebesta – Jakub Šebesta 18 str.(1/4) vyhořel 1677

Pavel Špěšný - Alžběta vdova 12 str.

Václav Pírko Roku 1676 hospodář zemřel, žena s 2 dětmi žebrá

Jiljí Líkař – Tomáš Líkař 10 str.(1/4)

Matouš Pavelka – Martin Pavelka 21 str.(1/2 vyhořel 1677

Martin Jílek – Václav Jílek 10 str.(1/4) vyhořel 1677

Tomáš Kroupa – Matouš Kudlata 31str. (1/2)

Grunt Bartovský – Vít Votava 9 str.(1/8) osedl 1671 vyhořel 1677

Grunt Hajnýho – Tomáš Parta? 4 str.(1/8 osedl 1661

Tomáš Lahodný ve vsi neznají jeho, ale ve vsi Blanici je!

Tomáš Hejl – Vojtěch Hejl 22 str.(3/8) 5 vozů

Lukáš Januš – Adam Januš 19 str.(3/8) 3 vozy , vyhořel 1674

Matouš Hanzl 15 str.vyhořel 1677 hospodář sběhl

Jiřík Pláček – Řehoř Pláček 21 str.(3/8) vyhořel 1677

(fol.168)

Šipoun ves

Jiřík Král – Jan Král 39 str.(1/2) 6 vozů

Jiřík Havrda – Lidmila vdoda 26 str.(1/2) 3 vozy

Havel Petřík – Ondřej Petřík 41 str.(3/4) 5 vozů

Ondřej Kantor – Pavel Kantor 21 str.(1/2) 4 vozy

Vít Kůta – Pavel Kůta 22 str.(3/8) 3 vozy

Alžběta Proboštka – Pavel Probošt 35 str.(3/4) 5 vozů správně Pavel Šťastný

Jan Rokusek – týž 20 str.(1/2 3 vozy

Jan Herza – Tomáš Herza 9 str.(3/16)

Jiljí Marek – Havel Marek 5 str.(3/16)

Jakub Staněk – Matěj Staněk 5 str.(3/16)

Lukáš Krejčí – Tomáš Krejčí 10 str.(1/4)

Peckovská chalupa 3 str. jen místo 1654

Novákovská chalupa 10 str.jen místo 1654

(fol.169)

Blanička ves

Tomáš Lahodný – Petr Lahodný 9 (1/4)

Nožičkovská chalupa 9 str.jen místo 1654

Jindrovská chalupa 9 str.jen místo 1654

Borovská chalupa 9 str.jen místo 1654

Ševcovská chalupa 8 str.jen místo 1654

(fol.170)

Čichtice ves

Tomáš Šesták – Jiřík Lukeš 21 str.(3/2)

Pavel Pyšata – Vincenc Slad? 18 str.(3/8)

Matěj Tomka – týž 23 str.(1/2) vyhořel 1715

Martin Tomka – Jiřík Havel 19 str.(1/2 vyhořel 1715

Havel Kolisko – Vavřinec Kolísko 30 str.(1/2) vyhořel 1712

Jiřík Marek – týž vyhořel 1679, 1717 je v Hlavatcích

Jan Huček – týž 30 str.(1/2) vyhořel 1712

Jan Hejl – Jan Sedlák 21 str.(3/8) vyhořel 1712, 1717

Hanzl Jan – týž 19 str.(3/8)

Jiřík Martínek 14 str.hospodář 1675 sběhl, vyhořel 1691

Petr Jelínek 14 str.hospodář 1676 sběhl , vyhořel 1717

Tomáš Krejsa – Jan Krejsa 8 str.(1/4) vyhořel 1715

Mikuláš Wörner – Tomáš Hejl 7 str.(1/4)

Bartoloměj Král – Kateřina vdova (1/4) vyhořel 1717

Petr Labida – Václav Labuda 3 str. (1/8) vyhořel 1717

Ondřej Binda – Jan Benda 5 str.(1/8) vyhořel 1725

Jakub Janeček – Pavel Janeček 7 str.(1/8) vyhořel 1717

Jakub Šerej – Jiřík Kuba 3 str.(1/8)

Mlynářovská zahrada pusté 1654

Janšovská zahrada vrchnost pro hajného vystavěla

Kytinovská zahrada pusté 1654

Voctáčovská zhrada pusté 1654

Kroupovská zahrada – Likáš Kroupa (1/4) osedl 1664

(fol.171)

Těšínov ves

Bartoloměj Šafařík – týž 15 str.(3/8) vyhořel 1693

Václav Říha – Jiřík Říha 15 str.(3/8) vyhořel 1693

Jan Kovařík – Jiřík Kovařík 14 str.(3/8) vyhořel 1682

Jan Slivač – Jiřík Sliboň 16 str.(3/8) vyhořel 1691

Jan Vokurka – týž 10 str.(1/4) výhořel 1693

Grunt Šafářovský 20 str. vrchnost ovčín postavila a dům pro Havla Knechta najala

Jiřík Koláč – Václav Tardlec? 8 str.chalupník roku 1676 pustý vyhořel 1693

Vít Kostka – týž 9 str.(1/4)

(fol.172)

Sedlec ves

Dorota Brůhová – Vavřinec Brůha 46 str. (1 lán) 5 vozů

Jan Pšorna – Pavel Pšorna 36 str.(3/4) 5 vozů

Jiřík Vojit – Lukáš Vojít 46 str.(1) 4 vozy

Řehoř Bohánek – Ondřej Bochánek 26 str.(5/8) 2 vozy

(fol.172)

Nová Ves ves

Jan Košatka – týž 13 str.(5/16)

Adam Dřevo – Bartoš Dřevo 15 str.(3/8)

Petr Kafera – Vít Kafera 15 str.(3/8)

Jiřík Šindelář – Jan Vávra 11 str.(1/4)

Adam Ručička – Václav Kolář 2 str.(1/16)

Tomáš Kofera výměna Petr Kofera nyní jen místo

(fol.173)

Žďár ves

Matěj Hrad – Marek Hrad 15 str.(5/16) vyhořel 1677, 1686 i s dobytkem

Marek Sobolík – Ondřej Kovařík 29str. (1/4) vyhořel 1677, 1686

(fol.173)

Mýšenec ves

Bartoloměj Novák – Pavel Novák 16 str.(1/8)

(fol.173)

Protivín ves

Matěj Lovčí – Adam Lovčí 57str. (1) vyhořel 1676 9 vozů 2 rybníky

(fol.173)

Všeteč ves

Ondřej Všetečka – Vít Všetečka 13 str. grunt pustý 1676 hospodář ušel

Jakub Vokurka – Martin Vokurka 9 str.(1/4)

Matěj Pecháč – Jakub Pecháč 3str.

(fol.174)

Lékařova Lhota ves

Dorota Hamrlíková – Jiřík Hamrlík 32 str.(3/4) 4 vozy

 

 

 

Celkem panství Libějovické mělo 7.533 strychů orné půdy, z čehož na zimu osívalo 1943 strychů, na jaro 1943 str. a 1395 str.ladem ouhořilo, dále 657 str.porostlin (mladého lesa), stavení byly prostřední, dále chováno 315 koní, 274 volů, 358 krav, 240 jalovic, 373 ovci a 254 sviní, 73 koz, a sklízelo 973,25 vozů sena.Visitace byla 8.VI 1677.