Zpět na úvodní stránku

KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU

/The Domesday Book/

Složení různých tříd po 20 letech normanského panství v Británii známe velmi přesně, protože v roce 1085 Vilém Dobyvatel ”přinesl svoji korunu do Gloucesteru a měl tam učenou rozpravu se svými moudrými muži”. Na tomto sněmu prohlásil, že danegeld vybraný v minulém roce, byl ošizený. Danegeld býval velmi výnosnou daní ( v roce 1002 vynesl dvacet čtyři tisíc liber), pokud však měl její výběr být úspěšný, bylo nutné mít přesný seznam všech pozemků království. Na této gloucesterské radě bylo rozhodnuto, že zemí projedou baroni jako zvláštní komisaři. Podle kronikáře dostali tyto pokyny: ”Královští baroni se měli pod přísahou dotázat šerifa, příslušného shire, všech baronů a jejich Francouzů, a pokud jde o hundreds, všech farářů, reeves (správců) a šesti villeins (poddaných sedláků) z každé vesnice, jak se jmenuje místní zámek, kdo v něm žil za vlády krále Eduarda a kdo v něm žije nyní, dále měli zjistit počet hides jedlotlivých pozemků, počet pluhů na panství, počet poddaných sedláků, počet svobodníků, počet socmanů, rozlohu lesů, rozlohu luk, počet mlýnů, počet a velikost lovných rybníků, a to vše třikrát – podle stavu za krále Eduarda, podle stavu v době, kdy král Vilém panství propůjčil a podle současného stavu-, a konečně měli zjistit dotazem, o kolik je možné vytěžit více již nyní.”

Komisaři splnili uložený úkol a souhrn jejich zpráv tvoří knihu s názvem DOMESDAY BOOK neboli Knihu posledního soudu. Podobná statistická šetření se pravděpodobně prováděla i v době saských králů, protože bez nich by taková daň jako danegeld nemohla být vůbec vybírána, ale šetření, které nařídil Vilém Dobyvatel, vyniká svou úzkostlivou přesností. Vše je v něm podrobně vypsáno: ”V Limpsfieldu (hrabství Surrey) je na panském statku 5 pluhů s příslušným počtem potahů, je tu také 25 poddaných sedláků, 6 cotterů se 14 pluhy dohromady, dále je zde 1 mlýn, který vynáší 2 šilinky ročně, v lese 2 sokolí hnízda a 10 otroků. Za vlády krále Eduarda vynášelo panství 20 liber ročně, v roce 1066 patnáct liber a nyní 24 libry.” Dobyvatelovým vyšetřujícím komisařům neunikne ani ten nejvzdálenější člověk: ”Tady, uprostřed hlubokých lesů a mimo jakýkoli hundred, žije samotářský statkář. Má 8 volů a vlastní pluh. Polnosti, přibližně 100 akrů, které si upravil vymýcením lesa, mu pomáhají obdělávat 2 nevolníci (serfs). Neplatí daně a není vasalem nikoho.” Zděšení saského kronikáře nad touto normanskou přesností je dojemné a trochu komické. Kronikář píše: ”Nechal si seznamy svými komisaři pořizovat tak podrobně, že jim neunikl jediný yard půdy, a nejen to, ani jediný vůl, ani jediná kráva a jediný vepř (králi nebylo hanba to dělat).”

Pokud se sečtou všechna čísla, která uvádí Domesday Book, obdržíme 9300 držitelů, kteří jsou šlechtici a církevními hodnostáři, 35 000 socmanů a svobodníků, kteří žijí převážně na severovýchodě, 108 000 poddaných (villeins), 89 000 cotterů a 25 000 otroků (ti se v příštím století změní v nevolníky – serfs), to je dohromady asi 300 000 hlav rodiny, což dovoluje odhadnout celkový počet obyvatel země na jeden a půl milionu, možná na dva miliony mužů, žen a dětí.

Literatura: André MAUROIS: DĚJINY ANGLIE, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, Kniha druhá: Francouzští králové, Kapitola :Důsledky normanského panství. Feudální soustava a hospodářský život, Str. 66-67.

/Vilém I. Dobyvatel, nar. 1027 či 1028, + 9.9.1087; normanský vévoda od 1035, anglický král od 1066; zakladatel normanské dynastie v Anglii. Po smrti Eduarda III. Vyznavače vystoupil s nároky na dědictví po anglosaských Cerdikovcích, s nimiž byl spřízněn. 14. října 1066 porazil v bitvě u Hastingsu posledního anglosaského krále Harolda II. Potlačil odpor anglosaské šlechty a konfiskovanou půdu přidělil normanským feudálům. V roce 1086 pořídil první soupis pozemkového majetku v Anglii Domesday Book (Kniha posledního soudu)/.

Edice “Milenium” Knih posledního soudu

U příležitosti Milénia 2000 byla ve Velké Británii vydána edice Milenium Knihy posledního soudu. Také byl generálním editorem Johnem Morrisem připraven pro zájemce CD-ROM, na kterém je kompletní přepis Knihy posledního soudu, indexy, interaktivní mapy apod. CD-ROM verze Knihy posledního soudu je rozdělena na dvě části s 40 knihami, které popisují 15 000 míst Anglie před 915 lety.

Další informace o CD-ROM, který stojí 350 liber ,

naleznete na www.phillimore.co.uk.