zpět na úvod

Osedlí na panství Štěkeňském roku 1654 – 1676

První český pozemkový katastr pochází z prvních let po zakončení válek třicetiletých z let 1653 až 1654 a zahrnoval celé Čechy i s Kladskem, které k Čechám jako hrabství patřilo do roku 1742. Poválečná edice tohoto katastru, nazývaná Rulla, či také Rolla má toto panství popsáno na fol. 432 v I.díle Rully, kraje Prácheňského, jak tento kraj v době té se nazýval podle hradu Práchně v jižních Čechách. Rulla měla četné nedostatky a tak bylo roku 1676 přikročeno k revisitaci její, při čemž hospodáři z roku 1654 byli opsáni jako první, nový hospodáři z roku 1676 jako druzí. Rozsah osívaných lánů byl udáván zlomkem, při revisitaci už strychy a věrtely. Byly zde přičiněny poznámky o vyhoření, spustnutí, neb opuštění gruntu, což mělo za následek, že berně byla polehčena na několik let, než se z ohně hospodář zotaví.K panství Štěkeňskému, kde byl zámek s hospodářským vedením patřilo městys Štěkeň a 15 vsí.

(Fol.317 originalu kraje Prácheňského)

Štěkeň – městečko

Šimon Crlík – Václav Crlík 24 str.(7/16)

Kryštof Peterka – Vít Petrka 24 str.(1/2)

Jan Malík – týž 24.str.(1/2) – vyhořel 1713

Dorota Štěpánková – Pavel Štěpánek 12 str.(5/16) – vyhořel 1713

Jan Tipka – Jakub Tipka 12 str.(5/16)

Matěj Poláček – týž 12 str.(5/16)

Jan Šíp – Pavel Šíp 24 str.(3/8)

Tobiáš Beroun – Jan Beroun 24 str.(3/8)

Jan Cihla – týž zemřel 1676 stavení pusté vyhořel 1713 , 1744

Matanza Jan – Kašpar Matanza 24 str.(7/16)vyhořel 1713

Jiřík Škapa – týž 24 str.(7/16)vyhořel 1744

Grunt Hejnovský 24 str.stavení pusté, jen sirotci žijí, vyhořel 1704

Grunt Bílkovský – Jiřík Bílek 24 str.(7/16) osedl 1666 vyhořel 1704

Grunt Brušákovský – Jan Pinta 12 str.osedl 1672

Šimon Košák – Jiří Košák 6 str.(2/16) vyhořel 1733 , 1744

Václav Krejčí – týž 5,5 str.(3/16)

Magdalena Řezníková – Havel Papež 5,5 str.(3/16) vyhořel 1704

Ondřej Sládek – Vít Myslivec 4,5 str. (1/8)

Jan Staněk – týž 4,5 str. (1/8)

Václav Kněz – Jan Kněz 2 str. (1/8) domkař

Jan Pekař – týž 2 str. (1/8) pekař

Řehoř Bečvář – Petr Bečvář 3,5 str. (1/8) panský bečvář (bednář v pivovaru)

Ondřej Švec – týž 4,5 str. (1/8) švec

Vlachovský domek – Jan Crlík 4,5 str. (1/8) osedl 1673

Poškovský – Samuel Řezník 1,5 str. (1/16) řezník osedl 1666

Farní kostel sv.Mikuláše s farážem zde.

(fol.319)

Přešťovice ves

Šimon Hasa – Matěj Hasa 27 str. (1/2)

Matěj Vachta – Urban Vachta 37 str. (1/2)

Šimon Vařič – týž 27 str. (3/8)

Jan Hájek – týž 27 str.vyhořel 1657 a z gruntu zběhl

Jan Kozlík – týž 27 str. (1/2) vyhořel 1674 a 1745

Tomáš Fabián – Prokop Fabián 27.str. (1/2) vyhořel 1684 a 1745

Martin Bambášek – Ondřej Bambášek 27 str. (1/2) vyhořel 1729

Jiří Hroch – Jakub Hroch 27 str. (1/2)

Jakub Kotrnoch – Jakub Kotrnoch syn 27 str. (1/2)

Vavřinec Jindřich – Šimon Jindřich 27 str. (1/2)

Jan Pašek – Kašpar Pašek 27 str. (1/2)

Jan Bláha – týž 27 str. (1/2)

Vavřinec Baboušek – týž 27 str. ( ½) vyhořel 1661 a hospodář zemřel

Vít Marek – Říha Marek 27 str. (3/8) vyhořel 1728

Václav Halounek – Ondřej Halounek 27 str.(1/2)

Grunt Škarpalovský – Martin Škarpal 27 str. (3/8) osedl nově 1675

Řehoř Tkadlec – Vavřinec Tkadlec 1,5 str. (1/16)

(fol.320)

Čejetice ves

Jan Kudveis – Matěj Kudveis 20 str.hospodář spustil (špatně hospodařil)

Pavel Pilnej – týž 26 str. (3/16)

Štěpán Koza – Šimon Koza 20 str. (5/16) vyhořel 1758

Jakub Kavka – týž 15 str. (5/16)

Matěj Koloušek – Vojtěch Koloušek 20 str. (1/2) vyhořel 1702

Mikuláš Halana – Pavel Halana 15 str. (3/16)

Ondřej Petrlík – Bartoloměj Petrlík 15 str. (5/16)

Pavel Hronek – Šimon Hronek 20 str. (3/8)

Jakub Král – týž 27 str. (1/2) vyhořel 1702

Grunt Papírkovský – 13 str.stavení pusté jen místo se spatřuje.

Grunt Rychtářovský – Tomáš Starý 15 str. (3/8) osedl 1665

Mlýn Mlynářovský – pustý, jen zdi stojí.

Jan Hanzal – Matěj Hanzal 12.str. (1/16)

(fol.320)

Přeborovice ves

Václav Roháček – Kateřina vdova 15 str. (3/8)

Jan Janda – Jan Pašek 8 str. (1/4)

Adam Stařík – Václav Stařík 15 str. (3/8)

Grunt Košákovský – pustý 5 str.

Linhart Mikeš – Vít Řezanka 3 str. (1/8)

Chalupa Králíčková – Jořík Tomáš 4 str.(1/8) nově osedl 1666

Chalupa Krejčovská pustá

Chalupa Kubšovská – Říha Kovář (1/8) osedl 1675 kovář

(fol.321)

Brusy ves (1.díl vsi, 2.díl pod panství Kestřany)

Jan Košák – Jakub Košák 18 str. (5/16)

Jakub Pašek – Šimon Pašek 18 str. (5/16)

Václav Beran – týž 18 str. (3/8) vyhořel 1702

Matěj Harmale – týž 18 str. (1/4) vyhořel 1676 hospodář zemřel

Jan Kotek – týž (1/4) vyhořel 1665 hospodář zemřel

Štěpán Dach – Jíra Dach 18 str. (3/8) vyhořel 1702

Jan Vaneček – Jakub Vaněček 18 str. (3/8)

Grunt Harmalovský 18 str.pustý 1654

Zahrada Tipkovská 5 str.

Zahrada Moravcovská 5 str.

(fol.321)

Cehnice ves

Adam Mocek – Havel Mocek 24 str. (1/2)

Jiří Kožešník – týž 14 str. (1/2)

Matouš Lomíček – týž 15 str.(5/16) vyhořel 1705

Jan Šimek – Jiřík Šimek 25 str. (1/2)

Šimon Soukup – Matěj Soukup 24 str.(3/8) vyhořel 1705

Ondřej Voříšek – týž 10 str. (1/4)

Martin Koza – Jiřík Koza 16 str. (5/16)

Kryštof Šifan – týž 18 str. (5/16)

Bartoloměj Pomyš – Markyta vdova 15 str. (5/16) vyhořel 1739

Štěpán Zajíček – týž 15 str. vyhořel 1660 hospodář zemřel

Jiřík Starej – Šimon Jirků 10 str. (1/4) vyhořel 1705

Grunt Hořovský – Marek Honza 24 str. (7/16) osedl 1669

Grunt Hrubýho pustý od roku 1654

Grunt Bakulovský – Jan Bakule 24 str. (3/8) osedl 1665

Grunt Brožovský 10 str.vyhořel 1739 – pustý bez hospodáře

Grunt Křiváčkovský 10 str.pustý bez hospodáře

Grunt Sosnovský – Ondřej Sosna 24 str. (7/16) osedl 1665

Grunt Ševcovský 15.str.jen místa, kde stávaly se spatřuje

Grunt Novákovský 10 str.jen místa kde stály se spatřuje

Grunt Moravcovský – Anna Moravcová vdova 25 str. (1/2) osedl 1666

Grunt Bambásovský 10 str.pustý

Grunt Brožovský – Matouš Brož 18 str. (3/8) osedl 1666

Grunt Popelkovský 10 str.pustý

Grunt Špidlovský 15 str.vyhořel 1705

Grunt Záveskýho – Matěj Záveský 12 str.(5/16) vyhořel 1705, osedl 1669

Grunt Skálovský 10 str.toliko místo kde stával se spatřuje

Grunt Kněžovský 20 str.osedlý 1669

Grunt Hotověcovský – Kryštof Hotovec 10,5 str. (1/4) vyhořel 1705

Grunt Vítovský 10 str.pustý

Grunt Šípovský – Jan Šíp 10 str. (1/4) osedl a vyhořel 1705

Grunt Korejcovský – Štěpán Korejček 12 str. (5/16)

Ondřej Zíka – Jakub Zíka 6 str. (1/8)

Jan Kolář 3 str. (1/8) kolář

Matouš Kohout – Šimon Kohout 1 str. (1/8)

Kryštof Švec – Kateřina vdova 3 str.

Martin Tesař – Ondřej Halana 2 str. (1/16) panský fišmistr

Kašpar Sládek 6 str. (3/16) vyhořel 1739

Jan Fišmistr – stavení stojí, zde bydlí podruh, hospodář žebrá po vsích

Chalupa Pukhartovská 2 str.od roku 1654 pustá, jen místo se spatřuje

Chalupa Jankovská – Jan Jankovský 2 str. (1/16) osedl 1666

Chalupa Hrnčířovská 2 str.pustá od roku 1654

(fol.323)

 

Dunovice ves (1 část, další u statku Drahenice )

Lukáš Karhan – týž 16 str (3/8)

Jan Velíšek – týž 8 str. (1/8)

Martin Kotoun – týž 2 str. (1/16)

Jan Tkadlec – Václav Slavíček 2 str.

Chalupa Pikhartovská 2 str pustá od 1672, hospodář žebrá po vsích

(fol.323)

Netonice ves

Václav Malec 24 str. (1/2) (chybí)

Tomáš Syrovec – týž 24 str. (1/2) vyhořel 1684

Vít Šindelář – Jakub Šindelář 10 str. (1/4)

Jan Brázda – Jořík Brázda 24 str. (1/2)

Martin Kub – týž 10 str. (1/4)

Martin Kudlata – Jakub Kudlata 10 str. (1/4) vyhořel 1684

Mikuláš Repeš – Řehoř Repeš 10 str. (1/4)

Jan Hora – týž 24 str. (1/2) vyhořel 1684

Jan Bejček – Pavel Bejček 2 str. (1/8)

Jřík Žid – Jan Boháček 5 str. (1/8)

Matěj Bejček – při revisitaci nebyla chalupa nalezena

Krčma panská – krčmář utekl a sedláci pořádkem šenkují

(fol.324)

Radějovice ves

Jiří Staněk – Jan Staněk 10 str. (1/4)

Pavel Kohout – Vávra Kohout 24 str.(1/2) vyhořel 1695 a 1728

Václav Jonáček – Matěj Jonáček 10 str. (1/4) vyhořel 1693 a 1735

Grunt Charvátovský – Václav Charvát 10 str. (1/4) osedl 1665

Jan Juzek – Jiřík Jůzek (1/4) vyhořel 1748

Krakorská zahrada (domek) pustá

(fol.324)

Kuřimany ves

Jiří Žídek – týž 24 str. (5/10)

Marek Mácha – týž 24 str. (1/2)

Mikuláš Havlík – týž 12 str. (5/10)

Mikuláš Skřiváček – Mikuláš syn 12 str. (5/16)

Ondřej Mikeš – Jíra Mikeš 10 str. (1/4)

Martin Hrubý – Jan Hrubý 12 str. (5/16)

Grunt Kohavcovský 20 str.pustý

Grunt Roháčkovský – Jan Roháček 16 str.(5/16) osedl 1666

Grunt Novákovský – Vít Novák 16 str. (5/16) osedl 1673

Grunt Čistovský – Jan Čista 10 str. (1/4) osedl 1666

Zahrada Tkalcovská – Lukáš Poláček 5 str. (1/8) osedl 1670

(fol.324)

Sudkovice ves (1 část, další Mileňovice statek)

Adam Žák – Prokop Žák (1/2)

Martin Cihla – Bartoloměj Cihla (5/16)

Jakub Krejčí – Matouš Krejčí (3/8)

Václav Bártovic – Matouš Bárta (3/8) vyhořel 1702

Chalupa Hejtmanovská – Tomáš Hejtman (1/4) osedl 1664

(fol 325)

Paračov ves (1 část, další Sedlec panství)

Šťastný Jenyš – týž 15 str. (3/8)

Tomáš Limpouch – týž 24 str. (1/2) vyhořel 1704

Václav Peštejk – Eva vdova 15.str (3/8)

Petr Kopka – týž 15 str. (5/16) vyhořel 1695

Jan Filip – Ondřej Filip 11 str. (1/4) vyhořel 1695

Ondřej Tučka – týž 11 str. (1/4) vyhořel 1702

Grunt Zídkovský – týž 7 str. vyhořel 1746

Chalupa Hlávkovská – Prokop Hlávek 7 str. (1/4) osedl 1669

Chalupa Krakovská – Jakub Krakor 4 str. (1/8) osedl 1666

Ve vsi filiální kostel sv.Petra a Pavla spravován ze Štěkně dříve z Jinína.

(fol.325)

Řepice ves

Ondřej Bracháček – Jan Bracháček 16 str. (3/8)

Jan Mozer – Bartoloměj Němeček 15 str. (3/8)

Pavel Krajský – Bartoloměj Kraský 15 str. (3/8)

Jakub Vrabec – Tomáš Vrabec 16 str. (3/8) vyhořel 1707

Ondřej Zahradník – Dorota vdova 1 str. (1/16)

Michal Michálek – Jan Michálek 1 str. (1/16) vyhořel 1707

Pavel Kodádek – Prokop Hovad 1 str. (1/16) vyhořel 1707

Kateřina Říhová – Pavel Pravda 1 str (1/16) vyhořel 1707

Václav Kovář – týž 1 str. (1/16) vyhořel 1707

Vít Zahradník – Ondřej Jíša 1 str. (1/16)

Chalupa Pruhlovská – Havel Pruhla 1 str. (1/16) vyhořel 1726

Všichni pohořaní skažení na živnostech.

(fol.325)

Domanice ves

Václav Paur – Jiřík Paur 15 str. (3/8)

Řehoř Kolman – týž 25 str. (1/2)

Jakub Matějka – týž 21 str. (1/2) vyhořel 1707

Pavel Novák – Vít Novák 40 str. (1 lán)

Tomáš Kovář – Jiřík Kovář 15 str. (3/8)

Pavel Jelen – Jan Jelen 15 str. (3/8)

Mikuláš Slaník – Ondřej Slaník 21 str. (1/2)

Jan Janeček – Tomáš Janeček 12 str. (5/16)

Grunt Kouberovský – Franz Schaub 21 str. (1/2) osedl 1666

Matěj Chalupský – Daniel Chalupský 1 str. (1/16)

(fol.326)

Droužetice ves

Jan Přech – Václav Přech 15 str. (5/16) (snad býv.svobodnický statek)

Řehoř Novotný – Václav Novotný 30 str. (9/16)

Vít Kareš – Ondřej Kareš 20 str. (1/2)

Jakub Uher – Markyta Mrázová 20 str. (1/2)

Ondřej Jíša – Řehoř Jíša 20 str.(7/16) osedl 1669

Matěj Kubele – týž 20 str. (7/16) osedl 1658

Grunt Hanušovský – Vojtěch Hanuš 15 str.(3/8) osedl 1675

Jiřík Paus – Havel Paus 6 str. (1/4)

Jan Zeman – Štěpán Zeman 6 str. (1/8)

Vít Vlachů – Jiřík Cihlář 4 str. (1/8) panský cihlář

Pavel Mráz – Matěj Mráz (1/16)

(fol.327)

Černíkov ves

Jan Bavor – týž 40 str. (1 lán)

Adam Cvrček – Pavel Cvrček 18 str. (1/2)

Adam Řapek – Jan Řapek 30 str. (3/4)

Jan Mráz – Alžběta Mrázová 15 str. (5/16)

Chalupa Nomišovská – Vít Nemišovský 13 str. (1/4)

Chalupa Noskovská (asi mlýn) – Jiřík Mlynář 12 str. (1/4)

 

 

 

 

Celkem panství Štěkeňské mělo 2.820 strychů orné půdy, z čehož na zimu osívalo 698,75 strychů, na jaro 747,5 str. a 766 str.ladem ouhořilo, dále 183,5 str.porostlin (mladého lesa), stavení byly prostřední, dále chováno 114 koní, 87 volů, 65 koní nájemných (asi od panství vypůjčených), 174 jalovic a 38 výpůjčných, 246 ovci a 65 vypůjčených, 168 sviní, 5 koz, a sklízelo 213 vozů sena.Visitace byla 7.VII 1676.

 

Farnost Štěkeňská byla do roku 1673 spravována z Jinínské fary.Roku 1673 zde byl Jáchym Ludvík Khergl a po něm roku 1684 Samuel Augustin Zdenek Reich, který roku 1700 posílá arcibiskupu Pražskému zodpovědných 42 otázek, týkajících se farnosti.Měl přiděleny filiálky : Kestřany , Paračov a Řepice. Vedle vsí zde jmenovaných chodili se sem zpovídat o velikonočních svátcích také osoby ze Skal , Kváskovic , Rovné , z Kbelnického dvora. V letech 1713 až 1730 byly Kestřany spravovány samostatně.

Štěkeň podléhala v 17.století vikariátu Bělčickému, po té Píseckému a Blatenskému.